Logo
                 Activiteiten en financien 2016 en 2017

Activiteiten

Na de oprichting in het voorjaar van 2016 is de stichting aan de slag gegaan met de volgende activiteiten:

Financiele stand van zaken 2016 en 2017
Ontvangsten Uitgaven
Donaties21.000 inrchten van de stichting3.097
Website ontwikkeling1.575
Archief onderzoek1.600
Instrumentenonderzoek0
Techniekontwikkeling250